scutece.info

Най-маниашките неща от нета

Откъде да намерите професионален преводач на български

Откъде да намерите професионален преводач на български

Как да бъдете спокойни, че преводачът на български език с когото работите е професионалист?

Компетенцията е много важна особено когато от човека се очаква да превежда и легализира важни документи като дипломи, академична справки, актове за раждане, актове за смърт, удостоверения за брак, свидетелства за професионална квалификация и т.н.

Преводът на лични документи е от изключителна важност, затова не бива да го оставяте в ръцете на някого, за когото не е потвърдено, че може да работи като легитимен преводач на български език.
За да сте напълно убедени, че преводите ви ще са както трябва, ви съветваме да работите с професионален преводач на български език.

Можете да откриете такива хора в агенциите за преводи. Там има специалисти с изявени познания в различни области, превеждащи на разнообразни езици.

Неоспорим факт е, че ако притежавате диплома от български университет, то вие трябва да наемете преводач, който да я легализира, за да се приеме в друга страна.

Също така, ако ви се е предоставило лечение в чуждестранно лечебно заведение, ще се нуждаете от услугите на преводач на български език.

Не подценявайте важността на професионалния превод. Има строго определени правила кога един документ е преведен на български правилно и е валиден в страната.

Най-често нотариалната заверка се различава според различните видове документи и техния произход. От значение е преводачът на български език да бъде предварително заверен в съответната институция. След извършване на превод на лични документи от чужбина се прави и заверяват нотариално чрез заверка на подписа на преводача на български език.

Тъй като легализирането на документацията може да се проточи с дни, мнозина избират да работят с преводачески агенции, които да свършат тази част вместо тях. По този начин се избягва обикалянето по различни институции, търсене на нотариус, търсене на професионален преводач на български и прочие.


Може да се доверите на преводач, когато той:

  • Е сертифициран и работи по съответния преводачески стандарт
  • Има експертни езикови познания в областта, която ви интересува
  • Може да извърши цялостната услуга за превод и заверка
  • Има ясно дефинирани и посочени цени за преводаческите услуги, които извършва

Най-резонно е да се доверите на преводач, нает във фирма за преводи. Не забравяйте да уточните срока, който документацията ви трябва да бъде преведена. Всякакви други въпроси свързани с превода също могат да намерят отговори, ако ги зададете.

Back to top