scutece.info

Най-маниашките неща от нета

Какво представляват пасивните къщи и какво ги отличава от стандартните сгради

Какво представляват пасивните къщи и какво ги отличава от стандартните сгради

Ниска консумация на енергия в комбинация с висока степен на комфорт за обитателите в пасивните къщи

Популярните пасивни енергийно ефективни къщи дължат името си на това, че в сградата отоплението и охлаждането е решено от само себе си, без да се налага поставянето на многобройни активни източници. Реално те не се отличават от останалите, които познаваме при стандартното строителство, а всяка вече изградена къща, може да се превърне в такава с пасивни функции.

Тази концепция е позната от началото на 90-те години на миналия век, като първо е разработена в Германия. Експериментите, наблюденията, изчисленията и научните анализи показали, че всяка пасивна къща може да бъде издигната на достъпна цена, без инвестицията да включва огромни и непосилни разходи.

Как се постига стандартът за пасивна къща?

  • Топлоизолация
    В началото е качествената и добра изолация, която не позволява загуби на топлина. Преценява се местоположението на сградата и района, в който се намира тя. От тук изолацията следва да бъде между 20 и 30 сантиметра. Енергията, която ще бъде използвана за охлаждане или отопление на помещенията, не би трябвало да надскача стойности от 15 kWh на квадратен метър за едногодишен период.
  • Общо потребление на енергия
    Първичната енергия във всеки дом е тази, която отива за отопляване на стаите, вентилация на пространствата, осигуряване на топла вода, работа на електроуредите в домакинството и достатъчно количество осветление. Според експертите тя не бива да надхвърля 120 kWh за квадратен метър на година.
  • Въздухонепроницаемост
    До колко въздухът преминава през сградата, независимо в коя посока – отвън навътре или обратното, се тества със специален вентилатор. Резултатите трябва да сочат не повече от 60 на сто на час, което означава през капсулата на сградата да не се пропуска повече от 60 процента от целия обем на въздуха в сградата.
Проект за пасивна къща

При проектирането на пасивни енергийно ефективни къщи се използва софтуер, включващ многократни измервания, прецизни наблюдения и готови анализи на вече построени сгради. От съществено значение е работата на проектантите със строителите още на предварителния етап при уточняване на всички параметри, както и последващия контрол по време на изграждането.

Спазва се основното изискване къщата да бъде насочена в периметъра между югоизток и югозапад, като максимално добър вариант по възможност е тя да бъде на юг. Избягва се засенчването от съседни постройки. С цел да се постигне по-малка загуба на енергия, се изследва съотношението между обвивката на сградата и обема, което трябва да бъде минимално.

Избягват се термомостовете – частите от сградата, които имат потенциала да пропускат топлината. Такива могат да бъдат всички ъгли на сградата, връзките между стените и покривните конструкции, които могат да доведат до 50 процента проводимост на топлината.

За всички останали детайли, професионална консултация и за стойността на инвестицията може да разгледате сайта на Green Park Sofia.

Back to top