scutece.info

Най-маниашките неща от нета

Предимства на бензиностанциите на самообслужване

Предимства на бензиностанциите на самообслужване

Бензиностанциите на самообслужване се превърнаха в противоречив въпрос в много общности. Аргументи: За и Против.

Отличителната черта на бензиностанциите на самообслужване, или както често ги наричат “самообслужващи се”, е, че клиентите вършат работата. Те пълнят резервоарите с бензин, избърсват предните стъкла, проверяват гумите, вземат си кафе и прочее. За да продава бензин на достатъчно ниска цена в сравнение с цените на другите бензиностанции в Сливен, търговец предлага самообслужване, но не в замяна на качество.

За бензиностанциите на самообслужване са необходими по-малко служители в сравнение с обема на продажбите на бензин, а по-ниските разходи за труд следователно позволяват по-ниска цена на бензина за потребителя.

  • Най-често срещаното възражение срещу бензиностанциите на самообслужване е, че те създават опасност от пожар и експлозия. Твърди се, че клиентите са по-склонни да пушат, когато сами зареждат бензин, отколкото обслужващия персонал, и че е по-вероятно да разлеят бензин.
  • Твърди се също, че шофьорът не е обучен да открива необходимите ремонти и дефекти в двигателя или други движещи се части и че неговото превозно средство, което не е проверено от обучен служител, само по себе си ще стане опасно поради небрежност.
  • Също така се твърди, че водачът, особено ако е в напреднала възраст или е жена (или ако времето е лошо), няма да иска да избърше предното стъкло и по този начин няма да успее да защити собственото си зрение при шофиране.
  • Освен това понякога се твърди, че на бензиностанцията на самообслужване ще се образуват неоправдани задръствания и че е по-вероятно да възникнат произшествия.
  • Твърди се, че намаленият брой на персонала ще доведе до намаляване на чистотата на бензиностанциите.
  • Във възраженията срещу бензиностанции на самообслужване, се съдържа опасението, че редица съществуващи бензиностанции ще бъдат принудени да прекратят дейността си и че редица служители на бензиностанциите ще бъдат лишени от работа.

Застъпниците на бензиностанциите отговарят на твърденията за повишена опасност от пожари и експлозии с аргумента, че шофьорът няма вероятност да разлее бензин, тъй като той плаща за него. Разливът очевидно не е важен фактор за пожарите и експлозиите – в миналото той е бил причина само за 5 % от пожарите. Освен това самообслужващите се фирми твърдят, че са използвали нововъведения в областта на безопасността, като маркучи с предпазни дюзи, централни превключватели за управление и др., за да се предпазят от пожар и експлозия.

Проектантът може бързо да отхвърли много от възраженията, повдигнати по-горе; чистотата на станциите трябва да се поддържа независимо от вида на дейността, а здравните норми и другите полицейски правомощия трябва да са достатъчни, за да регулират онези предприятия, които не спазват стандартите.

Въпреки че задръстванията могат да бъдат потенциален проблем, то това трябва да се разглежда във връзка с всички видове бензиностанции на самообслужване в Сливен, София, Варна и т.н.

Несъмнено е вярно, че ако самообслужващите се бензиностанции в Сливен например станат популярни инвестиции, работните места в традиционната търговия на дребно с бензин ще пострадат, но това не е достатъчна причина общността да забрани дадено предприятие.

Единственото възражение, което е основателно, е въпросът за безопасността. Ако са необходими правила за самообслужване, за да се предпазят от опасност, то следва да се установят подходящи правила и стандарти.

Back to top